Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

4068 d445 500

November 10 2017

inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted fromnonapewno nonapewno viabiianca biianca
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabiianca biianca
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

November 07 2017

Ja dziś Panią życzę, aby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Stałam w tym świecie, czując ,że jestem samotna. Zastanawiałam się dlaczego. Nigdy nawet nie pomyślałam o tym by stamtąd wyjść. Dziwne prawda ? 
— KUZU NO HONKAI
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
0589 4d05

Świetlicki

lecz wszystko to znika, gdy zostajesz sama..

sama z tą pustka
z dziurą na duszy
w rozsypce
pieprzone lego
gdzie się podziały anioły
i czemu nie spadły?
przecież pękło ci niebo.
— Planet ANM.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viatake-care take-care

September 30 2017

Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viazielono zielono
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
4698 7461 500
Reposted fromdivi divi viaOnly2you Only2you
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

September 20 2017

5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafriends friends
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viafriends friends
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl