Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Reposted fromoll oll viaOnly2you Only2you
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you

January 10 2018

Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Jestem taka zmęczona zawracaniem sobie Tobą głowy, że głowa mała. Jestem tak padnięta ciągłym myśleniem o Tobie, że już wcale mi się nie chce. Jestem tak Tobą omotana, że chyba już więcej nie ma sensu. Jestem tak beznadziejnie pewna, że to wszystko mogę zostawić. Jestem rozżalona, bo po cichu i po trochu jeszcze wierzę,   że to mogłoby trwać. Przestanę czekać i może... wtedy stanie się nareszcie coś, o czym nawet nie marzyłam. Może dopiero wtedy. Na pewno właśnie wtedy.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
6023 fb06
Reposted fromepidemic epidemic viaOnly2you Only2you

January 07 2018

Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viazielono zielono
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaOnly2you Only2you

January 05 2018

Zawsze zadbaj, byś miał coś, za co warto oddać życie. 
— TWD
Reposted fromflesz flesz
4432 ef77

December 26 2017

Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

December 01 2017

Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viazielono zielono
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viatake-care take-care

November 25 2017

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viazielono zielono
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh

November 12 2017

4068 d445 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl